Certificatul de urbanism

Ce este certificatul de urbanism?

        Certificatul de urbanism (C.U.) este un act informativ emis de Directia de Urbanism din cadrul Primariei localitatii in care se afla terenul in cauza. Este necesar pentru obtinerea autorizatiei de construire sau demolare, pentru concesionari, adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice (in faza de studiu de fezabilitate) sau pentru cereri in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara.

       Acesta specifica:

 • ♦ regimul juridic: daca terenul este intravilan sau extravilan, daca este proprietate privata sau publica.
 • ♦ regimul economic: folosinta actuala, zona in care este incadrat, utilizari admise, admise cu conditionari sau interzise si zona de impozitare
 • ♦ regimul tehnic: unitatea teritoriala de referinta, procentul de ocupare al terenului maxim (P.O.T. max), coeficientul de utilizare al terenului maxim (C.U.T. max), caracteristicile minime pentru o parcela construibila, amplasarea cladirilor fata de aliniament, amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioara, amplasarea cladirilor fata de alte cladiri de pe parcela, circulatii si accese, stationarea auto, inaltimea maxima a cladirilor, aspectul exterior al cladirilor, conditii de echipare utilitara, spatii libere si plantate si imprejmuiri.

 

       Certificatul de urbanism are un caracter informativ si nu tine loc de autorizatie de construire. Valabilitatea lui este de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii o singura data pentru inca 12 luni, cu conditia ca cererea de prelungire sa fie depusa cu cel putin 15 zile inainte de expirare. Se mai specifica si documentele care vor insoti cererea de emitere a autorizatiei de construire (sau de avizare a P.U.Z., P.U.D., daca acestea sunt cerute):

 • ♦ certificatul de urbanism
 • ♦ acte de proprietate
 • ♦ documentatia tehnica: piese scrise (fisa de semnaturi, borderou, memorii tehnice etc.) si piese desenate (plansele proiectului)
 • ♦ evaluarea initiala a investitiei de catre Agentia de Mediu Locala
 • ♦ avizele si acordurile cerute in certificatul de urbanism:
  • ♦ avize de utilitati (energie electrica, apa, canalizare, gaz, telefonie, salubritate etc.),
  • ♦ infrastructura (transport in comun, siguranta circulatiei, Politia Rutiera etc.)
  • ♦ securitate la incendiu, protectie civila, sanatatea populatiei
 • ♦ studii de specialitate: studiu geotehnic, plan topografic cu viza Oficiului Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara etc.
 • ♦ dovada achitarii taxelor: pentru autorizatie de construire, timbrul arhitecturii, transport moloz, foraj geotehnic, organizare de santier etc.

Acte necesare obtinerii certificatului de urbanism:

 • ♦ cerere tip
 • ♦ acte de proprietate (extras C.F., titlu de proprietatea sau contract de vanzare-cumparare)
 • ♦ memoriu tehnic, care prezinta pe scurt situatia juridica a terenului, situatia existenta si solutia propusa
 • ♦ plan de incadrare in zona scara 1:5.000 sau 1:10.000
 • ♦ plan de situatie existent si propus, scara 1:500, cu viza  Oficiului Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara
 • ♦ chitanta de achitare a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism

In urma depunerii documentatiei, Primaria va emite certificatul de urbanism in termen de 30 de zile.

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.