Posts Tagged "primarie"

Certificatul de urbanism

Ce este certificatul de urbanism?         Certificatul de urbanism (C.U.) este un act informativ emis de Directia de Urbanism din cadrul Primariei localitatii in care se afla terenul in cauza. Este necesar pentru obtinerea autorizatiei de construire sau demolare, pentru concesionari, adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice…

read more →